CDSw – City Data Software, spol. s r.o.

CDSw - City Data Software, spol. s r.o. je společností zabývající se tvorbou vlastních aplikací na bázi geografického informačního systému (GIS) a pořizováním a údržbou geografických dat.
Hlavním zaměřením firmy v oblasti poskytování programového vybavení je vývoj geografických informačních systémů (GIS) především pro řešení problematiky správy obecního majetku.
V oblasti zpracování dat provádí firma pořizování a aktualizaci různých grafických a datových informací právě na vlastních geografických informačních systémech speciálně vyvinutých či upravených pro řešení dané problematiky.
Vlastním programovým vybavením zajišťujeme i zpřístupnění dat z GIS na internetu nebo podnikovém intranetu.

Novinky

Hlavní město Praha zakoupilo celoměstské licence dalších GIS aplikací technologie CDSw Mapa2015

Do jádra aplikací byl přidán nástroj pro masku kreslení grafického souboru

Mobilní aplikace pro pořizování fotodokumentace závad pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem Android

Kompletně přepracován modul "Dokumentace"

Další