Základní údaje o společnosti

CDSw - City Data Software, spol. s r. o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9845, dne 19.5.1992

Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10
Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10

IČ, DIČ: 45278482, CZ45278482

ID datové schránky: 7i7vak5

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Václavské náměstí 16, Praha 1
č.ú.: 8918369
kód banky: 0800
IBAN: CZ02 0800 0000 0000 0891 8369
BIC (SWIFT): GIBA CZ PX