GIS aplikace

Portfolio GIS aplikací CDSw obsahuje širokou škálu produktů pokrývající spektrum od komplexních systémů pro řízení a správu procesně náročných úloh po jednoduší specializované systémy určené pro snadné provádění rutinních činností.Pokud máte zájem o prezentaci a některého ze systémů, neváhejte nás  kontaktovat, a připravíme pro Vás ukázku.

V případě, že mezi našimi produkty není žádný týkající se Vaší problematiky, rádi pro Vás vyrobíme  systém na míru.


GIS
Oblast řešení
 CITYINFO
Obecný geografický informační systém pro prohlížení vybraných grafických a negrafických informací z pasportních oblastí spravovaných ve speciálních pasportních systémech
 SDEKO
Evidence a správa informací o výkopových a záborových akcích na komunikacích, který usnadňuje jejich vzájemnou koordinaci tak, aby nedocházelo k stavebním nebo dopravním kolizím.
 VEOSKOL
Pasportizace veřejného osvětlení, reklam umístěných na objektech veřejného osvětlení, optických tras a kolektorových sítí.
 ELSCHEMA
Grafická správa elektrického schématu veřejného osvětlení
 DOPRAVA
Pasportizace svislého a vodorovného dopravního značení, správu dopravních situací, tvorbu dopravně-inženýrských rozhodnutí a opatření
 DBZ
Správa dopravně bezpečnostních zařízení na komunikacích (zábradlí, svodidla, zábrany, ploty, opěrné zdi, prahy, zrcadla, antiparkovací sloupky, apod.)
 EBU
Evidence běžné údržby na komunikacích
 TEPAOS
Technický pasport komunikací
 LUK
plánování letního úklidu komunikací, správa košů
 ZUK
Plánování zimní údržby komunikací a pořadí úklidu
 STANDARDY
Kategorizace komunikací do cílového a aktuálního standardu a vyhodnocování nákladů na uvedení komunikace do ideálního stavu
 UCHO
Plánování zimního úklidu chodníků
 KANALIZ
Správa technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení
 ZELEN
Pořizování a údržba pasportu veřejné zeleně včetně příslušných informačních databází
 VHD
Evidence objektů veřejné hromadné dopravy, dopravní průzkumy
 MHD
Evidence zastávek, zastávkových stojanů, kolejí, výhybek, tras a linkového vedení městské hromadné dopravy
 VETROL
Evidence prvků kabelového vedení a trolejového vedení


GIS aplikace jsou k dispozici v 32 i 64 bitové verzi.