Ukázky internetových map

Interaktivní mapy pro web patří mezi žádané mapové produkty. Při prohlížení dat nabízejí široké možnosti, jednoduché ovládání a nízké pořizovací náklady.

V rámci firmy najdou internetové mapy uplatnění jak při rozhodovacích procesech a správě dat, tak i při jejich pořizování. Mobilní pracovníci mohou jejich prostřednictvím přistupovat do firemních informačních systémů a získávat nebo pořizovat data přímo v terénu. Přesnost a aktuálnost informací poté přináší větší produktivitu a efektivnost při správě a řízení firmy. Nezanedbatelná je i úspora nákladů, neboť dostupnost GISu přes webový prohlížeč odstraňuje nutnost vybavit všechny uživatele výkonným hardwarem a specializovaným softwarem.

Internetové mapy jsou rovněž skvělým nástrojem pro prezentování informací veřejnosti. Přitažlivá forma mapy s intuitivním ovládáním myší jasně vítězí nad prostou textovou nebo tabulkovou formou publikace dat na internetu. Uživatelé velmi často požadují rychlé vyhledání požadovaných informací spolu s jejich prostorovou lokalizací a internetová mapa je prostředkem, který je rychle dovede k cíli.


Prezentace pasportních dat v Brně

 Cyklistická mapa města Ústí nad Labem
Bezbariérové přístupy města Ústí nad Labem

 Letní údržba komunikací hl. m. Prahy

 


Sběrná místa separovaného odpadu na území města České Budějovice